Welkom bij Green Valley

Voor duurzame landschapsontwikkeling in stad en land

GVF maakt ruimte voor toekomstbestendige en integrale landschapsontwikkeling. Hierbij zetten we in op het verbeteren van de leef kwaliteit van mensen én hun natuurlijke omgeving.

We zetten het landschap centraal. Dat levert een nieuwe manier van kijken, denken en werken en biedt kansen voor zowel stad als land.

Vanuit een integrale aanpak die het landschap centraal stelt werken wij aan uitdagingen op het gebied van energievoorziening, grondstoffengebruik, waterbeheer en afvalstromen en maken we oplossingen die aantrekkelijk zijn voor bewoners en bedrijven en de lokale natuurlijk waarden versterken.

Dat kan in zowel landelijke als stedelijke landschappen.